Aktuality

03.06.2021 Celý článek

Přijmeme psychologa

jsme akreditovaným pracovištěm pro specializační vzdělávání ve studijním programu Klinická…

02.06.2021 Celý článek

setkání pro rodinné příslušníky

 

Srdečně vás zveme na…

Hodnocení tábora 2019

2. 9. 2019

V období letních prázdnin na dětském oddělení PN v Opavě probíhaly 3 čtrnáctidenní turnusy léčebně rehabilitačního pobytu pro děti s enurézou, enkoprézou, děti hyperkinetické, mentálně retardované, autistické, neurotické, se sociálně maladaptivním chováním a v neposlední řadě i se zaměřením na nastavení režimu před startem do nového školního roku.

 

Byl pro ně opět připraven atraktivní program, který se každý den s přihlédnutím k aktuálnímu počasí a zdravotnímu stavu, přizpůsoboval jejich možnostem. Děti pod obětavým vedením pracovníků dětského oddělení byly zapojeny do aktivit, které by vzhledem k jejich problémům byly na běžném táboře obtížně zvládnutelné nebo by jim pobyt tam zcela znemožnily.

 

Podnikali jsme výlety do blízkého okolí, byli jsme se podívat na zvířátka v Jaktaři na Veterinární klinice, zajeli jsme s dětmi navštívit Arboretum v Novém Dvoře. Nemohli jsme vynechat návštěvu zámku v Raduni , včetně procházky oranžérií a rozsáhlým parkem.

 

Jako na správném táboře nemohly chybět ani soutěže netradiční „Olympiáda“, „O nejkrásnější hrad z písku“, soutěže v „Člověče, nezlob se“, ve zpěvu o „Opavského slavíka“, o „Krále střelců“ a mnoho dalších, za které byly děti odměněny diplomy a drobnými cenami od našich sponzorů.

 

Každoročně v letních měsících také spolu pracujeme se Slezským zemským muzeem v Opavě na akci „Noc s netopýry“, na kterou děti vyrábějí z nejrůznějších materiálů netopýry. Své výtvory následně předají pracovníkům muzea a n a oplátku máme pro děti umožněnou bezplatnou prohlídku historické výstavní budovy a také Arboreta v Novém Dvoře. Vyrobení netopýří slouží jako dekorace během přednášek věnovaných tomuto nočnímu savci.

 

Po soutěžím klání většinou vyhládne, proto jsme si také vyráběli různé dobroty pomazánky, opékali jsme párky a vždy vše chutnalo a nic nezbylo. Někdo mazal, někdo, někdo maloval...

 

Na výzdobě diplomů pro děti se ve spolu práci s činnostními terapeutkami opět podílely pacientky z dospělých stanic, za což jim velmi děkujeme.

 

Současně bychom touto formou chtěli poděkovat také oddělení D za zajištění sladkých odměn pro děti, které využíváme pro naše dětské pacienty nejen v letních měsících, ale také během celého roku.

DĚKUJEME

 

Nebáli jsme se na našich cestách za dobrodružstvím cestovat městskou dopravou, autobusem a ani vlakem. Tím jsme již tradičně vyrazili směr Úvalno.

 

Děti jsme seznámili s historií, jak se dříve žilo a bydlelo, prozkoumali jsme zrcadlovou síň a staré zemědělské stroje. Na hřišti jsme si dali svačinu, poběhali si, zahráli hry a připravili se na cestu zpět. Vše, co děti zažily na výletech a akcích, si mohly zapisovat nebo kreslit do deníčků a nejpovedenější z nich byly na konci tábora vyhodnoceny a odměněny.

 

K dalším atraktivním výletům patří každoročně výlet za koníčky do Otic. Ani letos jsme nemohli vynechat a děti si setkání s nimi dostatečně užily, i když cesta pěšky některé táborníky hodně vyčerpala.

 

Na závěr pobytu jsme pořádali „Maškarní rej“ s procházkou areálem PN, oslovení zaměstnanci PN nám pomohli vybrat nejoriginálnější masky. Také v letošním roce si pro naše táborníky připravily soutěžní dopoledne činnostní terapeutky. Hlasité povzbuzování a radostný smích soutěžících byl slyšet hooodně daleko. Děkujeme. 

 

Podnikali jsme výlety také do okolních lesů a hájů. Nejdříve to bylo do Mladecka, kde probíhala každoroční akce „Přehlídka vojenské techniky“. Byl to super zážitek, děti viděly star á děla a mohly se i nechat povozit na tanku.

 

A posle dním výletem třetího turnusu tábora byl výlet do Podvihova a následoval přesun pěšky lesem do Raduně. Cestou jsme stavěli pro lesní skřítky domečky a krmítka pro zvířátka.

 

Všechny turnusy LRP se vydařily, výlety, akce a soutěže jsme zvládli bez větších problémů a spokojenost dětí a rodičů nám byly odměnou za odvedenou práci. Všichni si odvezli domů plno zážitků, vzpomínek, diplomů, drobných výrobků a dárků.

 

Budeme se těšit zase za rok …. Ahoooooooooooooooj prázdniny!

 

Článek ve formátu pdf ke stažení zde

 

FOTOGALERIE