Aktuality

17.07.2024 Celý článek

Informace DO PN Opava

Informace DO PN Opava 

Dětské oddělení – stanice 14A+14B je od 26.7.2024  13.00 hod. uzavřeno do 15.8…

11.07.2024 Celý článek

Poděkování společnosti ZUTY

Společnost  ZUTY věnovala  Psychiatrické nemocnici v Opavě 10 ks sad obrazů. Každá sada obsahuje…

Hodnocení tábora 2019

2. 9. 2019

V období letních prázdnin na dětském oddělení PN v Opavě probíhaly 3 čtrnáctidenní turnusy léčebně rehabilitačního pobytu pro děti s enurézou, enkoprézou, děti hyperkinetické, mentálně retardované, autistické, neurotické, se sociálně maladaptivním chováním a v neposlední řadě i se zaměřením na nastavení režimu před startem do nového školního roku.

 

Byl pro ně opět připraven atraktivní program, který se každý den s přihlédnutím k aktuálnímu počasí a zdravotnímu stavu, přizpůsoboval jejich možnostem. Děti pod obětavým vedením pracovníků dětského oddělení byly zapojeny do aktivit, které by vzhledem k jejich problémům byly na běžném táboře obtížně zvládnutelné nebo by jim pobyt tam zcela znemožnily.

 

Podnikali jsme výlety do blízkého okolí, byli jsme se podívat na zvířátka v Jaktaři na Veterinární klinice, zajeli jsme s dětmi navštívit Arboretum v Novém Dvoře. Nemohli jsme vynechat návštěvu zámku v Raduni , včetně procházky oranžérií a rozsáhlým parkem.

 

Jako na správném táboře nemohly chybět ani soutěže netradiční „Olympiáda“, „O nejkrásnější hrad z písku“, soutěže v „Člověče, nezlob se“, ve zpěvu o „Opavského slavíka“, o „Krále střelců“ a mnoho dalších, za které byly děti odměněny diplomy a drobnými cenami od našich sponzorů.

 

Každoročně v letních měsících také spolu pracujeme se Slezským zemským muzeem v Opavě na akci „Noc s netopýry“, na kterou děti vyrábějí z nejrůznějších materiálů netopýry. Své výtvory následně předají pracovníkům muzea a n a oplátku máme pro děti umožněnou bezplatnou prohlídku historické výstavní budovy a také Arboreta v Novém Dvoře. Vyrobení netopýří slouží jako dekorace během přednášek věnovaných tomuto nočnímu savci.

 

Po soutěžím klání většinou vyhládne, proto jsme si také vyráběli různé dobroty pomazánky, opékali jsme párky a vždy vše chutnalo a nic nezbylo. Někdo mazal, někdo, někdo maloval...

 

Na výzdobě diplomů pro děti se ve spolu práci s činnostními terapeutkami opět podílely pacientky z dospělých stanic, za což jim velmi děkujeme.

 

Současně bychom touto formou chtěli poděkovat také oddělení D za zajištění sladkých odměn pro děti, které využíváme pro naše dětské pacienty nejen v letních měsících, ale také během celého roku.

DĚKUJEME

 

Nebáli jsme se na našich cestách za dobrodružstvím cestovat městskou dopravou, autobusem a ani vlakem. Tím jsme již tradičně vyrazili směr Úvalno.

 

Děti jsme seznámili s historií, jak se dříve žilo a bydlelo, prozkoumali jsme zrcadlovou síň a staré zemědělské stroje. Na hřišti jsme si dali svačinu, poběhali si, zahráli hry a připravili se na cestu zpět. Vše, co děti zažily na výletech a akcích, si mohly zapisovat nebo kreslit do deníčků a nejpovedenější z nich byly na konci tábora vyhodnoceny a odměněny.

 

K dalším atraktivním výletům patří každoročně výlet za koníčky do Otic. Ani letos jsme nemohli vynechat a děti si setkání s nimi dostatečně užily, i když cesta pěšky některé táborníky hodně vyčerpala.

 

Na závěr pobytu jsme pořádali „Maškarní rej“ s procházkou areálem PN, oslovení zaměstnanci PN nám pomohli vybrat nejoriginálnější masky. Také v letošním roce si pro naše táborníky připravily soutěžní dopoledne činnostní terapeutky. Hlasité povzbuzování a radostný smích soutěžících byl slyšet hooodně daleko. Děkujeme. 

 

Podnikali jsme výlety také do okolních lesů a hájů. Nejdříve to bylo do Mladecka, kde probíhala každoroční akce „Přehlídka vojenské techniky“. Byl to super zážitek, děti viděly star á děla a mohly se i nechat povozit na tanku.

 

A posle dním výletem třetího turnusu tábora byl výlet do Podvihova a následoval přesun pěšky lesem do Raduně. Cestou jsme stavěli pro lesní skřítky domečky a krmítka pro zvířátka.

 

Všechny turnusy LRP se vydařily, výlety, akce a soutěže jsme zvládli bez větších problémů a spokojenost dětí a rodičů nám byly odměnou za odvedenou práci. Všichni si odvezli domů plno zážitků, vzpomínek, diplomů, drobných výrobků a dárků.

 

Budeme se těšit zase za rok …. Ahoooooooooooooooj prázdniny!

 

Článek ve formátu pdf ke stažení zde

 

FOTOGALERIE