17BC Psychoterapeutická stanice

Stanice 17 BC je aktuálně přesunuta na budovu 2 (viz mapa)

 

Stanice 17 BC je otevřená koedukovaná stanice pro doléčování, rehabilitaci a resocializaci pacientů s psychotickým onemocněním a psychotickou zkušeností. 

Systematická psychoterapie psychóz. Klade se zde důraz na koedukovanost a otevřenost v terapeutické komunitě, optimální sociální atmosféru stanice, terapeutický vztah, celotýdenní psychoterapeutický program se skupinami využívající přístupy interakční, biografické, nozografické, psychogymnastické, arteterapeutické, muzikoterapeutické, psychodramatické a rozšiřování sociálních dovedností rozvoj rodinné terapie. Na stanici 17BC možné doléčení formou denního stacionáře po domluvě s psychoterapeutickým týmem.  

Počet lůžek: 43

Pacienti jsou přijímáni přes naše přijímací stanice  1 nebo 2, podle toho, zda se jedná o ženu či muže.

Staniční lékař

MUDr. Monika Rybková, tel.: 553 695 376, e-mail: zc.avaponp@avokbyr
MUDr. Kristína Klásková, tel.: 553 695 403, e-mail: zc.avaponp@avoksalk

Staniční sestra

Bc. Pavla Rucká, tel.: 553 695 404, e-mail: zc.avaponp@akcur

Sociální pracovnice

Bc. Ivana Hubálková, tel.: 553 695 402, 725 931 687, e-mail: zc.avaponp@avoklabuh
čas: 10:30-11:30  12:00-13:00

Psycholog

Mgr. Libor Kundrata, tel.: 553 695 401, e-mail: zc.avaponp@atardnuk
PhDr. Václav Kutnohorský, tel.:553 695 248, e-mail: zc.avaponp@yksrohontuk

Psychoterapeut

Mgr. Eva Klimešová, tel. 553 695 396
Mgr. Ivona Országová, tel. 553 695 396
Ivana Džemlová, tel. 553 695 401

   

Komunitní sezení, psychoterapeutické skupiny, psychodrama, edukační skupiny, práce s rodinnými příslušníky, relaxační techniky, jóga, arteterapie, biblioterapie, psychogymnastika, keramika, textilní dílny a další. 

 

Skupinová psychoterapie

Stanice 17

 

Objednání

ošetřovna tel.: 553 695 402
e-mail: osetrovna17bc@pnopava.cz